Szczegóły: Produkcja pasz:

Ponad 50% wszystkich firm paszowych w Niemczech korzysta z programu HYBRIMIN® WinFumi przy obliczaniu i optymalizacji oraz znakowaniu. HYBRIMIN® WinFumi jest również wykorzystywany przez wiele uniwersytetów/wyższych szkół zawodowych w kraju i za granicą do rozwoju produktów, badań i nauki.

Program może wymieniać dane po sieci ze sterowaniem procesami i/lub gospodarką magazynową (np. cenniki, receptury, deklaracje itd.). Gotowe deklaracje (oznaczenia/etykiety) można wysyłać do wydruku na dowodach dostawy lub bezpośrednio do urządzenia pakującego.

Za pomocą modułu drukowania HYBRIMIN® WinFumi można automatycznie tworzyć deklaracje poprzez zlecenie zmieszania z dodatkami, np. kwasów. Zobacz więcej na ten temat:

Przed przekazaniem do produkcji w zakładzie przyszłego użytkownika program HYBRIMIN® WinFumi jest konfigurowany i uzupełniany odpowiednio do rodzajów pasz i gatunków zwierząt, a następnie użytkownicy są szkoleni w zakresie obsługi na
miejscu.

Coroczne aktualizacje zapewniają stałą dostępność usprawnień obsługi i dostosowanie do wymogów technologicznych, np. nowych systemów operacyjnych Windows.

Zespół obsługi klienta, reprezentowany przez pracowników z wykształceniem rolniczym, pomaga użytkownikom w rozwiązywaniu problemów.

Umów się na termin prezentacji...


Szczegółowe informacje o programie HYBRIMIN® WinFumi…

Kontakt…