Szczegóły dla doradztwa paszowego:

Ponad 4.000 doradców paszowych korzysta z oprogramowania HYBRIMIN® przy udzielaniu porad w zakresie żywienia zwierząt. Ważną zaletą programu jest możliwość obliczenia paszy dla wszystkich zwierząt użytkowych i domowych oraz mieszanek i pojedynczych porcji. Program oferuje rozbudowane interfejsy eksportu/importu do wymiany informacji między różnymi doradcami paszowymi, dzięki czemu można łatwo wymieniać dane w obrębie firmy.

Łatwość obsługi oraz różnorodne opcje wydruku są pomocne w pracy doradcy paszowego w gospodarstwie rolnym.

Za pośrednictwem tzw. obszaru systemowego, który jest zabezpieczony hasłem, można w dowolnym momencie wprowadzić w programie własne koncepcje żywieniowe. Program jest wyposażony w bazę danych HYBRIMIN® z niemieckimi normami żywieniowymi, ale może zostać rozszerzony lub zmieniony np. w obszarze krów mlecznych na DVE (Holandia), APD (Szwajcaria), PDI (Francja) itd., bez konieczności udziału HYBRIMIN®. Użytkownik może w dowolnym momencie wprowadzić również inne normy energetyczne, np. ME lub NE dla świń.

Ponieważ program HYBRIMIN® działa autonomicznie (bez potrzeby korzystania z Excela), osoby posiadające już wiedzę o żywieniu zwierząt są w stanie nauczyć się obsługi programu znikomym nakładem pracy. Zwykle po 2-3 godzinach można
opracowywać pierwsze dzienne porcje lub mieszanki po wprowadzeniu pierwszych analiz surowców.

Oprogramowanie jest dostępne w wersjach: Futter2000, Futter 2003, Futter 2006 oraz Futter 2008. Obecnie aktualną wersją jest HYBRIMIN® Futter 5.

Przetestuj HYBRIMIN® Futter 5 przez dwa tygodnie bez zobowiązań albo zamów prezentację online bez zobowiązań…

Szczegółowe informacje o programie HYBRIMIN® Futter 5…

Kontakt…