Szczegółowe informacje o programie HYBRIMIN® Futter 5

Żywienie zwierząt

Baza danych HYBRIMIN®: baza danych zawiera ok. 400 surowców i łącznie 38.000 wartości składników. Dane te są modyfikowane w nieregularnych odstępach czasu. Podstawę stanowią składniki z analizy Weende, rozszerzone o składniki
standardowo stosowane w Niemczech i bezpłatnie dostępne wartości analiz z różnych tabel. Użytkownik może zmieniać wszystkie surowce i składniki według własnych analiz surowców.

HYBRIMIN® Futter 5 zawiera również dane do obliczania pasz ekologicznych!

Baza danych zawiera ok. 1500 grup zapotrzebowania (wymogi dotyczące materiałów paszowych) dla różnych kategorii zwierząt z ok. 22.000 wartościami minimalnymi i maksymalnymi. Podstawę dla wartości stanowi GfE
(http://www.gfe-frankfurt.de/publikationen.html).

Dostępne są następujące kategorie zwierząt:

Bydło na opas:

bydło opasowe czarno-białe, bydło opasowe simentalskie, opas śrutowy, cielęta na opas, jałówki

Krowy:

krowa mleczna, krowa zasuszona, krowa mamka, młode bydło, cielęta w okresie odchowu, byczek hodowlany, młody byczek, wół (krowa, cielę, byczek, wół roboczy, wół na opas)

Przeżuwacze:

owce (maciorka, jarlaki tryczki, jarlaki maciory, owca mleczna, cap), kozy (kozy karłowate, kozy mleczne, cap), jelenie (cielak, łańka, stary byk, jeleń), daniele (cielak, łańka, stary byk, jeleń), sarny (cielak, koza, cap), lama (hodowla w stajni, hodowla na pastwisku, hodowla zimą, wysokociężarne, karmiące)

Świnie:

młode maciory, młode knury, maciory prośne, maciory karmiące, maciory (od odstawienia do krycia), knury hodowlane, prosięta, tuczniki, pasza ekologiczna (prosięta, tucz, maciory prośne/karmiące)

Konie:

konie sportowe (utrzymanie, praca lekka, praca średnia, praca ciężka, sport wyścigowy), klacze źrebne, klacze karmiące, ogiery rozpłodowe, źrebięta, koniki/kucyki/osły (utrzymanie, praca lekka, praca średnia, ciąża, laktacja, ogiery rozpłodowe, źrebięta)

Drób:

kury (kury nioski Lohmann LSL Classic/ LSL ptaki hodowlane, pisklęta, młode kury, kury nioski, pisklęta na tucz, kury na tucz), indyki (pisklęta, młode indyki, indyki hodowlane, indyki
na tucz), kaczki (pisklęta, młode kaczki, kaczki na tucz), gęsi (pisklęta, gęsi hodowlane, gęsi na tucz), bażanty (pisklęta, młode bażanty, bażanty hodowlane), perliczki (pisklęta, hodowla, chów), przepiórki (pisklęta, przepiórki nioski), gołębie, strusie, indory, drób ekologiczny (pisklęta kury, młode kury, kury nioski, pisklęta na tucz, kury na tucz, kaczki na tucz, gęsi, brojlery, indory)

Drób:

psy, koty, duże koty

Małe zwierzęta:

króliki miniaturowe, króliki hobbystyczne, świnki morskie, szczur, mysz, chomik, szynszyla, pstrąg, karp, sumik

Zwierzęta zoologiczne:

słonie, wielbłądy, dzikie przeżuwacze

Ważna informacja:  

Prawie każdy klient HYBRIMIN® używający wielu programów korzysta z własnej bazy danych z własnymi analizami surowców, które często nie zawierają bezpłatnie dostępnych wartości analiz! Dotyczy to również grup zapotrzebowania i wymogów dotyczących materiałów paszowych! Naturalnie w programie można użyć również innych systemów paszowych zawierających składniki, które nie są standardowo stosowane w Niemczech.

Program

-

zawiera plik adresów (gospodarstwa), plik surowców oraz plik
receptur paszy

-

liczba rekordów danych jest nieograniczona

-

wszystkie istniejące dane można zmienić w dowolnym momencie

-

można zablokować edytowanie surowców

-

dla każdego surowca można wprowadzić do 999 składników

-

w zależności od gatunku zwierząt można obliczać porcje dzienne (np. krowy mleczne) lub mieszanki (np. świnie), bądź korygować je za pomocą funkcji optymalizacji liniowej

-

wyniki mogą być drukowane, zapisywane w formacie PDF lub wysyłane automatycznie jako załącznik e-mail

-

liczba zapisywanych porcji/mieszanek jest nieograniczona

-

dalsze funkcje są dostępne na zamówienie.

Języki

HYBRIMIN® Futter 5 jest oferowany jako program wyłącznie w języku niemieckim lub w każdym z pozostałych dostępnych języków (zob. poniżej). Dodatkowo oferujemy tzw. wersję wielojęzyczną, która zawiera jednocześnie wszystkie dostępne języki w jednej bazie danych i umożliwia np. pracę w języku niemieckim, a następnie wykonanie wydruku w innym języku, np. rosyjskim.

Wersja wielojęzyczna HYBRIMIN® Futter 5 zawiera obecnie następujące języki: albański, arabski (Arabia Saudyjska), bułgarski, chiński (mandaryński), duński, niemiecki, niemiecki (Szwajcaria), angielski, estoński, fiński, francuski, grecki, włoski, kazachski, chorwacki, łotewski, litewski, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, czeski, szwedzki, serbski, słoweński, słowacki, hiszpański, turecki, węgierski, rumuński, rosyjski, ukraiński.

Na jeden język przypada ok. 15.000 słów w bazie danych. Wielojęzyczna baza danych stanowi tym samym leksykon rolniczy zawierający łącznie około 470.000 słów.

Program jest stosowany w ponad 40 krajach.

Warunki licencji

-

Po uiszczeniu ceny zakupu użytkownik może korzystać z oprogramowania bez ograniczeń. Co 2 lata następuje bezpłatna aktywacja na 2 kolejne lata. Jeżeli dostępne są nowe systemy operacyjne Microsoft®, program jest dostosowywany wyłącznie w przypadku posiadania aktywnej umowy serwisowej.

-

Program jest dostarczany wraz z kompletną standardową bazą danych HYBRIMIN® do użytku własnego.

-

Dla wszystkich programów oferowana jest umowa serwisowa na aktualizację oprogramowania. Standardowo dane nie są aktualizowane.

-

Dalsze szczegóły są dostępne na żądanie.

Instrukcje

-

Do programu dołączona jest instrukcja obsługi, instrukcja obsługi interfejsów oraz podręcznik instalacji.

Środowisko IT

-

Wszystkie programy HYBRIMIN® Futter 5 są natywnymi programami Microsoft® Windows, kompatybilnymi z 34-bitową lub 64-bitową wersją systemu Windows.

-

NIE ma potrzeby instalowania aplikacji Microsoft® Excel ani podobnych programów.

-

HYBRIMIN® rekomenduje system operacyjny Microsoft® Windows 10. Minimalny wymagany system to Microsoft® Windows 7.

-

Na urządzeniach Apple (MacOS) można uruchomić programy za pomocą funkcji wirtualizacji.

-

Program jest standardowo oferowany w wersji jednostanowiskowej (na bazie danych może pracować tylko jedna osoba).

-

Do wykonania aktualizacji potrzebne jest łącze internetowe.

-

W pozostałych celach wszystkie dane itp. są instalowane na urządzeniu z płyty instalacyjnej lub pliku do pobrania.

-

Program wymaga wolnego portu USB-A na klucz licencyjny.

-

Dalsze szczegóły są dostępne na żądanie.

Przetestuj HYBRIMIN® Futter 5 przez dwa tygodnie bez zobowiązań albo zamów prezentację online bez zobowiązań…

Kontakt…