Szczegółowe informacje o programie HYBRIMIN® WinFumi 9.5

Żywienie zwierząt

HYBRIMIN® WinFumi umożliwia obliczanie wszelkich możliwych receptur (i pojedynczych porcji!) dla wszystkich zwierząt użytkowych i domowych, a także ich automatyczne optymalizowanie za pomocą funkcji liniowej optymalizacji. Obejmuje to np. mieszanki paszowe pełnoporcjowe, mieszanki uzupełniające, koncentraty paszowe, preparaty mlekozastępcze, pasze mineralne, pasze dietetyczne, karmy dla zwierząt domowych i premiksy.

Program zawiera komplet danych. Dla każdego surowca można wprowadzić do 999 składników. Baza danych HYBRIMIN® zawiera ok. 500 surowców i łącznie ponad 40.000 pojedynczych wartości. W bazie danych HYBRIMIN® istnieje ok. 50 grup produktów (kategorie zwierząt, np. krowy mleczne, świnie, kury nioski, a także premiksy witaminowe, mieszanki mineralne, premiksy wszelkich rodzajów). Łącznie zdefiniowano ok. 1500 różnych norm zapotrzebowania z ok. 20.000 ograniczeń wartości minimalnych i maksymalnych.

Dla każdej kategorii zwierząt dostępne są także receptury przykładowe, dzięki czemu można szybko i łatwo wypróbować funkcje programu.

Użytkownik może naturalnie samodzielnie zmieniać, uzupełniać lub usuwać wszystkie te dane. Można także importować dodatkowe dane za pośrednictwem interfejsów.

Oznakowanie (deklaracja)

W bazie danych programu HYBRIMIN® WinFumi wprowadzono niemieckie lub europejskie przepisy dotyczące materiałów paszowych. Ponieważ w miarę upływu czasu dokonywane są zmiany w oznakowaniu, użytkownik może opracować ok. 95%
wszystkich deklaracji lub etykiet w trybie natychmiastowym bez uzupełniania. Uzupełnienia własne są potrzebne zawsze wtedy, gdy użytkownik chce odstąpić od wymogów minimalnych przepisów dotyczących materiałów paszowych i zadeklarować własne, specjalne produkty.

HYBRIMIN® WinFumi w wersji od 9.0 oferuje wyjątkowy trójdzielny widok na ekranie obliczania/optymalizacji: obok surowców i składników receptury wyświetlane jest dodatkowo właściwe oznakowanie. Gdy tylko receptura zostanie zmieniona, oznakowanie zostanie błyskawicznie aktualizowane!

Program

-

Program zawiera plik surowców, plik receptur oraz plik deklaracji z gotowymi oznakowaniami.

-

Liczba rekordów danych jest nieograniczona.

-

Wszystkie istniejące dane można zmienić w dowolnym momencie.

-

Dla każdego surowca można wprowadzić do 999 składników, do wyboru w formie oryginalnej lub na bazie masy suchej.

-

W zależności od gatunku zwierząt można obliczać mieszanki, np. dla świń, bądź korygować je za pomocą funkcji optymalizacji liniowej.

-

Liczba zapisywanych porcji/mieszanek jest nieograniczona.

-

Dostępna jest funkcja pojedynczej optymalizacji, optymalizacji stosu lub multi-optymalizacji.

-

Oznakowanie jest tworzone automatycznie na podstawie zapisanego układu (optyka) i typów receptur (przepisy dotyczące materiałów paszowych).

-

Można utworzyć rejestr mieszania lub zużycia w tonach i ilości produktów.

-

Wyniki mogą być drukowane, zapisywane w formacie PDF lub wysyłane automatycznie jako załącznik e-mail.

-

Wszystkie wyniki mogą być także przekazane do produkcji lub gospodarki magazynowej w ponad 50 różnych formatach plików.

-

Do zarządzania wieloma zakładami lub klientami dostępny jest dodatkowo moduł klienta.

-

Do automatycznej aktualizacji oznakowania, np. poprzez dodanie kwasu, dostępny jest tzw. moduł drukowania HYBRIMIN® WinFumi.

-

Dalsze funkcje są dostępne na zamówienie.

Języki

HYBRIMIN® WinFumi 9.5 jest oferowany jako program wyłącznie w języku niemieckim lub w każdym z pozostałych dostępnych języków (zob. poniżej). Dodatkowo oferujemy tzw. wersję wielojęzyczną, która zawiera jednocześnie wszystkie dostępne języki w jednej bazie danych i umożliwia np. pracę w języku niemieckim, a następnie wykonanie wydruku w innym języku, np. rosyjskim.

Wersja wielojęzyczna HYBRIMIN® WinFumi 9.5 zawiera obecnie następujące języki: duński, niemiecki, angielski, francuski, polski, portugalski, hiszpański, węgierski, rumuński, rosyjski.

Warunki licencji

-

Po uiszczeniu ceny zakupu użytkownik może korzystać z oprogramowania bez ograniczeń. Co 2 lata następuje bezpłatna aktywacja na 2 kolejne lata. Jeżeli dostępne są nowe systemy operacyjne Microsoft®, program jest dostosowywany wyłącznie w przypadku posiadania aktywnej umowy serwisowej.

-

Program jest dostarczany wraz z kompletną standardową bazą danych HYBRIMIN® do użytku własnego.

-

Dla wszystkich programów oferowana jest umowa serwisowa na aktualizację oprogramowania. Standardowo dane nie są aktualizowane.

-

Dalsze szczegóły są dostępne na żądanie.

Instrukcje

-

Do programu dołączona jest instrukcja obsługi, instrukcja obsługi interfejsów oraz podręcznik instalacji.

Środowisko IT

-

Wszystkie programy HYBRIMIN® WinFumi 9.5 są natywnymi programami Microsoft® Windows, kompatybilnymi z 34 bitową lub 64-bitową wersją systemu Windows.

-

NIE ma potrzeby instalowania aplikacji Microsoft® Excel ani podobnych programów.

-

HYBRIMIN® rekomenduje system operacyjny Microsoft® Windows 10. Minimalny wymagany system to Microsoft® Windows 7.

-

Na urządzeniach Apple (MacOS) można uruchomić programy za pomocą funkcji wirtualizacji.

-

Program jest standardowo dostępny w wersji dla wielu użytkowników oraz do pracy w sieci (na tej samej bazie danych może pracować jednocześnie wiele osób).

-

Standardowo baza danych oraz serwer bazy danych (Firebird) są instalowane na serwerze w sieci; klient otrzymuje wówczas oprogramowanie klienta.

-

Możliwe są również inne formy instalacji, np. na serwerach terminalowych, w centrach danych lub w chmurze.

-

Program wymaga wolnego portu USB-A na klucz licencyjny na serwerze.

-

Dalsze szczegóły są dostępne na żądanie.

Umów się na termin prezentacji...

Kontakt…