Bilansowanie ekonomicznych mieszanek i dawek Dla Drobiu

Obliczanie dawki dziennej dla drobiu

Nasz program komputerowy potrafi pomóc w przygotowaniu dawek, zbilansowanych pod względem wielu składników pokarmowych. Pomaga w doborze prawidłowych ilości składników dawek pokarmowych, co sprzyja dostarczeniu zwierzęciu odpowiednich składników zaspokajających w pełni jego wymagania.

WŁAŚCIWE WARUNKI CHOWU ORAZ SYSTEM ŻYWIENIA NIOSEK POMAGAJA W UZYSKANIU DOBRYCH WYNIKÓW EKONOMICZNYCH RÓWNIEŻ NA FARMACH ORGANICZNYCH

„Odpowiednio dobrane żywienie jak i warunki w jakich rozwijają się nioski, jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wykorzystanie potencjału genetycznego oraz uzyskania wysokiej wydajności. W ramach mojej działalności jako doradca hodowlany szukałem odpowiedniego programu do optymalizacji żywienia. Program doradztwa żywieniowego HYBRYMIN® oferuje oprogramowania do obliczania i optymalizacji mieszanek oraz dawek pokarmowych które proponuje w chowie ekologicznym. Zawartą w programie bazę danych mogłem według własnych zapotrzebowań zmienić i dopasować do indiwidualnej hodowli ekologicznej niosek.”

 - Willy Baumann , Eko- Marketing GmbH, Ottenbach, Szwajcaria
       ^
Do góry

OPTYMALIZACJA PASZ

Wydatki na paszę stanowią największą pozycję w kosztach produkcji zwierzęcej. Przy czym wysokie ceny surowców zwiększaja te koszty. W celu osiąganiu dobrych wyników ekonomicznych należy szukać możliwości obniżenia wydatków w produkcji pasz.

Dobrze dobrane oprogramowanie pomoga analizować ceny poszczególnych komponentów i dobrać je w taki sposób by uzyskać możliwie niski koszt produkcji.
       ^
Do góry

JAK MOŻNA ZMNIEJSZYĆ KOSZTY PRODUKCJI PASZ?

       ^
Do góry

PROGRAM DORADZTWA ŻYWIENIOWEGO HYBRYMIN®POLECA

       ^
Do góry

OPTYMALIZACJA RECEPTURY

       ^
Do góry

PRZEJĘCIE WYNIKÓW OPTYMALIZACJI DO KALKULACJI I DALSZEGO WYKORZYSTANIA PRZY WYDRUKACH.

Zawartą w programie pełną bazę danych może użytkownik według własnych zapotrzebowań zmieniać poprzez wprowadzanie nowych danych, wymianę, czy anulację już istniejących.

Po zmianie dowolnych parametrów program przelicza nowe receptury oraz umożliwia ich optymalizację pod względem kosztów produkcji.
       ^
Do góry

Dziękuję bardzo

Wiadomośćzostała wysłana

Wystąpił bląd podczas wysyłania wiadomośi

       ^
Do góry

Shots