Historia obliczania paszy

W tej części przedstawiamy rozwój żywienia zwierząt i obliczania pasz z perspektywy niemieckiej. Część ta nie jest kompletna pod względem chronologicznym, ale będzie stopniowo rozbudowywana. W razie uwag dotyczących jej treści prosimy o informację. Będziemy wdzięczni za wszelkie wskazówki dotyczące stosowanych metod obliczeń i stosowanych środków pomocniczych (np. suwak logarytmiczny, komputer itd.).

1803-1873 Justus von Liebig – twórca chemii rolnej https://de.wikipedia.org/wiki/Justus_von_Liebig

1864 Henneberg / Stohmann opracowują w Göttingen tzw. analizę Weende (instytut znajdował się w dzielnicy Weende, stąd nazwa analizy) https://de.wikipedia.org/wiki/Futtermittela nalytik#Weender_Futtermittelanalyse