Ograniczenie odpowiedzialności

Treści zawarte w naszej witrynie są opracowywane z zachowaniem najwyższej staranności. Nie gwarantujemy jednak ich prawidłowości, kompletności i aktualności. Jako dostawca usług odpowiadamy zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy medialnej za treści własne zawarte na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy medialnej nie jesteśmy jednak zobowiązani jako dostawca usług do nadzoru przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem. Postanowienie to nie ma wpływu na zobowiązanie do usuwania lub blokowania wykorzystywania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu przepisów prawa. W przypadku uzyskania wiedzy o naruszeniu właściwych przepisów prawa dokonamy niezwłocznego usunięcia takich treści.

Prawa autorskie

Treści i utwory opracowane przez dostawcę obsługującego witrynę, umieszczone na tych stronach, podlegają ochronie na podstawie niemieckich przepisów o prawach autorskich. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza zakresem przepisów o prawach autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie treści i kopiowanie zawartości niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, z wykluczeniem zastosowań komercyjnych. Jeżeli treści zawarte w niniejszej witrynie nie zostały opracowane przez jej operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są odpowiednio oznakowane. W razie stwierdzenia naruszenia praw autorskich mimo podjęcia tych środków prosimy o stosowną informację. W przypadku uzyskania wiedzy o naruszeniu przepisów prawa dokonamy niezwłocznego usunięcia takich treści.

Ochrona danych osobowych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres lub adresy e-mail), w miarę możliwości dane te są zawsze podawane na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

Informujemy, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą e-mailową) może wiązać się z lukami w zabezpieczeniach. Ochrona danych przed dostępem osób trzecich bez luk w zabezpieczeniach nie jest możliwa.

Wykorzystywanie danych kontaktowych, opublikowanych w ramach ustawowego obowiązku informacyjnego, przez osoby trzecie w celu przesyłania niezamówionych wyraźnie materiałów reklamowych i informacyjnych, jest niniejszym wyraźnie wykluczone. Operator stron zastrzega sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, na przykład w formie spamu drogą e-mailową.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analityki internetowej oferowanego przez Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies“, plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizę sposobu z korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje wygenerowane przez plik cookie, dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika (łącznie z jego numerem IP), są przesyłane do serwera Google w USA i zapisywane na tym serwerze. Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania z tej witryny internetowej przez użytkownika, w celu sporządzania raportów na temat aktywności w witrynie internetowej dla jej operatora oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z danej witryny internetowej oraz Internetu. Google może również przekazywać te informacje do osób trzecich, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub jeżeli dane te są przetwarzane na zlecenie Google przez osoby trzecie. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie poprzez wybranie odpowiedniego ustawienia w programie przeglądarki. Należy jednak pamiętać o tym, że w takim przypadku użytkownik może nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej w pełnym zakresie. Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób opisany powyżej i w celu wskazanym powyżej.