Historia HYBRIMIN®

1979

Manfred Gabriel działa od dawna w branży żywienia zwierząt. Na bazie wieloletniego doświadczenia i swojej wiedzy zdobytej w produkcji premiksów przekształca swój know-how w oprogramowanie i tworzy firmę HYBRIMIN® Futterspezialitäten GmbH, aby sprzedawać pasze i produkty do żywienia zwierząt. Nazwa HYBRIMIN® pochodzi od słów „HYBRIdsauen-MINeral”. Na początku produkowane i sprzedawane są pasze mineralne.

1980

HYBRIMIN® korzysta z „okresu boomu komputerowego” w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych. Pojawienie się pierwszych niedrogich komputerów, takich jak Commodore PET 2000 lub PET 3000, umożliwia prostą optymalizację pasz z maksymalnie 20 ograniczeniami.

1983

Na rynek wchodzą przenośne komputery. HYBRIMIN® sprzedaje pierwszy model Epson HX-20 do obliczania pasz, stając się pionierem w dziedzinie doradztwa komputerowego dla rolników. Komputer ten jest sprzedawany w kolejnych latach również w Austrii i w pierwszej angielskiej wersji do Arabii Saudyjskiej.

1984/85

Wzmocnienie własnej działalności programistycznej. Po pierwszych generacjach programu dla branży pasz powstają wersje dla branży nawozów i żywności. Od samego początku stosowany jest podział na dwie wersje programu o różnym zakresie: z optymalizacją dla przemysłowych producentów pasz i żywności oraz mniejsza, łatwa w obsłudze wersja dla doradcy dla sprzedawców pasz, zmodyfikowana również dla produkcji nawozów i branży spożywczej.

1986

HYBRIMIN® opracowuje moduł deklaracji do stosowania w centralach Raiffeisen. Pierwsza angielska wersja HYBRIMIN® Fumi zostaje sprzedana do Nigerii. Opracowywana jest rozbudowana wersja dla branży nawozów.

1987

Sprzedawane są pierwsze programy dla doradców paszowych, rozszerszone przez EPSON w systemie MS-DOS na PC i laptopy. HYBRIMIN® Fumi działa również w Austrii i Szwajcarii; jest instalowany w ponad 100 firmach. Program jest tłumaczony na język bułgarski, rumuński i rosyjski.

1989

HYBRIMIN® Fumi jest instalowany przez dużych producentów żywności i produktów dietetycznych.

1990

Udany start w nowych krajach związkowych z udziałem partnerów dystrybucyjnych.

1991

Kolejne języki i kolejne kraje: południowy Tyrol, Cypr, Czech, kraje bałkańskie.

1993

Zwiększenie grona pracowników, przeniesienie siedziby firmy do Fuhlen.

1994

Rozpoczęcie programowania Windows dla systemu Windows 3.11 z myślą o nowoczesnych wersjach wielostanowiskowych.

1995

Bieżące doskonalenie programów dla doradców na MS-DOS, wprowadzenie modułów tłumaczących.

1996/97

Pierwsza wersja HYBRIMIN® WinFumi na Windows 95 jest instalowana u producentów żywności i pasz. Rozszerzenie oferty: HYBRIMIN® WinFumi jest aktualizowany raz w roku w formie usługi aktualizacji. Sprzedaż wersji dla doradców rozszerza się na wschodnią część Azji.

2000

Ostatnia wersja MS-DOS dla „problemu roku 2000“. Na rynek wchodzi pierwsza wersja HYBRIMIN® Futter 2000 dla doradców na systemie Windows.

2001

Przestawienie wszystkich programów HYBRIMIN® na walutę EUR

2003

Rozszerzenie wersji dla doradców na Windows: HYBRIMIN® Futter 2003. Dalszy rozwój HYBRIMIN® WinFumi z nową bazą danych. Modyfikacja całego żywienia zwierząt i rozszerzenie o nowe surowce.

2006

Kupiec dyplomowany Thomas Gabriel, działający od 1979 roku najpierw w dziedzinie programowania, a następnie kierujący projektami, przejmuje HYBRIMIN®. Firma zostaje przekształcona w HYBRIMIN® Computer + Programme GmbH & Co. KG

2008

Na rynek wchodzi program dla doradców paszowych HYBRIMIN® Futter 2008 na Windows z nową bazą danych. Rozpoczęcie tłumaczenia w celu rozszerzenia palety językowej na dwanaście języków, m.in. grecki, litewski i turecki. Do zespołu dołączają pierwsi partnerzy dystrybucyjni w Chorwacji i na Ukrainie.

2010

Pojawia się HYBRIMIN® WinFumi 8. Rozbudowa obszaru żywnościowego i integracja nowych metod optymalizacji.

2013

Na rynek wchodzi HYBRIMIN® Futter 5, wielojęzyczny program dla doradców. Dostępne są już także regularne aktualizacje z rozszerzeniami programu. HYBRIMIN® działa w ponad 40 krajach.

2015

HYBRIMIN® jako pierwsza firma na świecie, oferująca oprogramowanie w branży paszowej, wprowadza w programie HYBRIMIN® WinFumi 9.0 trójdzielny ekran przy obliczaniu: teraz można jednocześnie pracować na surowcach, składnikach i gotowej deklaracji.

2016

Wielojęzyczny program HYBRIMIN® WinFumi jest prezentowany na targach Eurotier 2016 w Hanowerze.

2017

HYBRIMN® Futter 5 jest już dostępny w 31 różnych językach. Obok języków łacińskich oferowany jest także język arabski (Arabia Saudyjska), chiński (mandaryński), grecki i rosyjski. HYBRIMIN® współpracuje z partnerami dystrybucyjnymi w Chorwacji, na Litwie, w Rosji i na Ukrainie.